CURIOSITATS MUSICALS

Cànon de Bach 1 a 2. Impressionant la composició i com ho fan per explicar-nos les que s’empesca el Sr. Bach.

El poder de l'escala pentatònica


Concert amb ampolles 


Iphone, Ipad musical performance

 
Percussió amb llapis


Cups!